TO Chojnice

TERENOWY ODDZIAŁ W CHOJNICACH

89-600 Chojnice ul. Leśna 10

tel. 52 39-56-795

czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze

rejestracja dawców w Terenowym Oddziale od godziny 700 do godziny 1000