Władze

Dyrektor

mgr Kinga Sass

Zastępca Dyrektora d/s Me­­dy­cz­nych

lek. med. Anna Ja­ź­wi­ń­ska­­-Cu­­ry­ł­ło spe­cja­li­sta trans­fu­zjo­lo­gii kli­nicz­nej