RCKiK w Słupsku

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II

76- 200 SŁUPSK UL. SZARYCH SZEREGÓW 21

NIP: 839-26-28-446

REGON: 000291782

tel. (59) 842 20 21-23 fax (59) 842 74 49

czynne od poniedziałku do piątku w dni robocze

rejestracja dawców :

od poniedziałku do piątku od godziny 700do godziny 1400